Sam Starf

Kursy Walut, Kantory Internetowe, Giełda, Forex

Ekonomia

Ekonomia

Jak demografia wpływa na ekonomię?

Wpływ struktury wiekowej na rynek pracy Demografia, czyli nauka zajmująca się badaniem populacji ludzkich, ma ogromny wpływ na różne aspekty ekonomiczne, w tym na rynek pracy. Struktura wiekowa populacji jest kluczowa dla dynamiki siły roboczej. Starzejąca się populacja, charakterystyczna dla wielu rozwiniętych gospodarek, prowadzi do zmniejszenia się liczby osób w wieku produkcyjnym. Z kolei młoda…